Jak sprawdzić czy pompa hydrauliczna wymaga regeneracji?


Regeneracja pompy hydraulicznej to proces przywracania jej utraconej sprawności poprzez wymianę zużytych, przestarzałych, czy uszkodzonych elementów na nowe. By sprawdzić, czy pompa hydrauliczna wymaga regeneracji, należy sprawdzić parametry wyjściowe, dokonując odpowiednich pomiarów podczas pracy w standardowych warunkach lub na profesjonalnym stanowisku diagnostycznym.

Sprawdzenie ciśnienia roboczego pompy hydraulicznej

Wszystkie pompy, niezależnie od konstrukcji, sposobu działania i zastosowania, opisywane są dwiema wartościami. To ciśnienie robocze oraz wydajność. Producent pompy powinien określić nominalne dopuszczalne obciążenie pompy w pracy ciągłej, wyrażone w barach lub Pascalach. Ciśnienie na szybkozłączu można sprawdzić za pomocą prostego miernika przy znamionowych obrotach silnika. Inny wariant to przeprowadzenie testu na stanowisku diagnostycznym. Diagnosta ustawia wówczas parametry chwilowe oraz maksymalne, które odzwierciedlają normalne warunki pracy pompy.

Pomiar wydajności pompy hydraulicznej

Pomiar wydajności pompy hydraulicznej wymaga użycia przepływomierza. W niektórych układach pompowych przepływomierze są zabudowane na stałe. Jeśli w układzie nie ma stałego przepływomierza, musimy użyć tzw. przepływomierza bezinwazyjnego. To najczęściej przepływomierz ultradźwiękowy z głowicami, które przykładamy do zewnętrznych ścianek rurociągu tłocznego diagnozowanej pompy.

Regeneracja pompy hydraulicznej

Po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki i wykryciu wskazań do konieczności regeneracji pompy należy sprawdzić poszczególne elementy. Być może regeneracja zakończy się na dokładnym oczyszczeniu części i wymianie filtrów. Jeśli jakieś elementy nie będą się już nadawały do dalszej eksploatacji, trzeba będzie je zastąpić nowymi o takich samych parametrach, zgodnie z instrukcją producenta. Po przeprowadzeniu prac związanych z regeneracją pomy hydraulicznej należy sprawdzić efekt, przeprowadzić test sprawności pompy. 

Wróć do bloga

© Copyright 2016 Mechanix MD | Polityka cookies | Realizacja: PRO-NET